"Trochę światła do gospodarki biologiczno-dynamicznej" *w budowie*

 

Trochę światła do gospodarki biologiczno-dynamicznej (Jerzy Ryx, „Uprawa roślin i nawożenie”, nr 9–10 /61–62/, wrzesień–październik 1934, R. 6, s. 494–498, wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).