"Psyche. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony badaniom zjawisk psychicznych”

 

„Psyche. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony badaniom zjawisk psychicznych”, red. i wyd. Kazimierz Kuszell, druk Rogowicz i S-ka, Warszawa 1912.

Pierwszy numer ukazał się z datą 15.VII.1912 r. Redakcja zapowiadała publikację artykułów na temat zjawisk na ogół przez naukę lekceważonych, uważanych za szarlatanerię lub zbiorową sugestię, natomiast poważnie traktowanych przez nowy dział psychologii nazwany przez Charlesa Richeta metapsychiką, a praktykowanych przez spirytyzm, okultyzm czy ezoteryzm. W numerze znalazły się artykuły dotyczące francuskich uzdrowicieli – panny Camus i ojca Antoine’a, fenomenu psychometrii, niezwykłych zjawisk wywoływanych przez pioruny, a także informacje dotyczące pobytu w Polsce francuskiego okultysty i mistyka Paula Sédira oraz seansu z medium Stefanią Banasiuk. Pismo kończył przegląd literatury i prasy. Mimo zapowiedzi kontynuacji, kolejne numery się nie ukazały. Okładkę zaprojektował Jan Warunkiewicz. Redakcja pisma mieściła się w Warszawie na ulicy Złotej 3 m. 4.

 

Anna Mikołejko

                                                                                                                                 

Literatura: „Psyche. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony badaniom zjawisk psychicznych”, 1912, R. 1, nr 1.

 

Słowa kluczowe: metapsychika, spirytyzm, okultyzm, ezoteryzm