"Prolegomena do mesjanizmu" *w budowie*

 

Prolegomena do mesjanizmu. T. 2 (Józef Maria Hoene-Wroński, przeł. z fr. Paulin Chomicz, „Prace Instytutu Mesjanistycznego w Warszawie”, Lwów–Warszawa 1924, Książnica Polska, ss. 219).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).