"Poznaj siebie i bliźnich: podręcznik chiromancji, fizjognomiki, frenologji i astrologji" *w budowie*

 

Poznaj siebie i bliźnich: podręcznik chiromancji, fizjognomiki, frenologji i astrologji (Chaim Szyller-Szkolnik, Poznaj siebie i bliźnich : podręcznik chiromancji, fizjognomiki, frenologji i astrologji, z przedm. St. A. Wotowskiego, Warszawa 1924, Wydaw. Księg. F. Korna, „Glorja”, Biblioteka Wiedzy Tajemnej (Warszawa; 1924–1926), ss. 171, wersja elektroniczna: http://polona.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).