"Nieśmiertelność duszy. Zarys metafizyki polskiej" *w budowie*

 

Nieśmiertelność duszy. Zarys metafizyki polskiej (Wincenty Lutosławski, Warszawa 1925, wydane nakładem M. ARCTA, ss. 398).

 *w budowie*

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).