"Nieco światła do artykułów p. Jerzego Ryxa o gospodarce biologiczno-dynamicznej"  *w budowie*

 

Nieco światła do artykułów p. Jerzego Ryxa o gospodarce biologiczno-dynamicznej (Stanisław Karłowicz, Nieco światła do artykułów p. Jerzego Ryxa o gospodarce biologiczno-dynamicznej, „Gazeta Rolnicza. Pismo tygodniowe, ilustrowane, poświęcone technice produkcji i obronie jej interesów” 16 listopada 1934, nr 46, R. LXXIV, ss. 1218–1219, wersja elektroniczna:http://dlibra.umcs.lublin.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).