"Magnetyzm leczniczy: zwięzły podręcznik do praktycznego magnetyzowania, oparty na badaniach uczonych od Mesmera do Reichenbacha, oraz na systemach praktycznych Ertla, Hansa Arnolda, Wiktora Turnbulla, poprzedzony teoretycznym wstępem" *w budowie*

 

Magnetyzm leczniczy: zwięzły podręcznik do praktycznego magnetyzowania, oparty na badaniach uczonych od Mesmera do Reichenbacha, oraz na systemach praktycznych Ertla, Hansa Arnolda, Wiktora Turnbulla, poprzedzony teoretycznym wstępem (Kozielski Piotr, Lwów 1913, „Kultura i Sztuka”, „Prasa”).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).