"Magja i czary. Szkice z dziedziny wiedzy tajemnej" *w budowie*

 

Magja i czary. Szkice z dziedziny wiedzy tajemnej (St. A. Wotowski/ Wotowski Stanisław Antoni, Biblioteka Izyda, Warszawa 1926, druk. Olesiński, Merkel, ul. Chłodna 37, Warszawa, wersja elektroniczna: http://sbc.org.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).