"Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości" *w budowie*

 

Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości (Lutosławski Wincenty, Kraków 1910, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków).

Hasło w budowie.