Katarzyna Arciszewska

Katarzyna Arciszewska, historyk literatury rosyjskiej, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG. Współzałożycielka Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości i serii Światło i ciemność. Zainteresowania naukowe: motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej, motywy niesamowite w literaturze i filmie.

Spis wybranych publikacji:

Krew – duch – ciało (na podstawie trylogii Wiery Kryżanowskiej „Z królestwa mroku”),
[w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 9, Ciało, red. A. Matusiak,
I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011,
s. 351-360.

Dwa modele miłości w prozie powieściowej Wiery Kryżanowskiej (Rochester), [w:] Życie serca. Duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze XX-XXI wieku, red.
M. Cymborska-Leboda, A. Gozdek, R. Rybicka, J. Tarkowska, M. Ułanek, Lublin 2012,
s. 351-361.

Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, red. K. Rutecka i M. Rzeczycka, t. IV, Gdańsk 2012, s. 50-67.

Fantastyczna przestrzeń rosyjskiej prowincji. Wilkołaki – wampiry – ludzie w powieści Olega Diwowa „Nocny obserwator”, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, red. A. Polak, Katowice 2013.

Gnostyczny kod opowiadania „I odjechał rycerz mój…” Mariny i Siergieja Diaczenków,
[w:] Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna. Podróż metafizyczna. Podróż ezoteryczna, red. D. Oboleńska i M. Rzeczycka, t. V, Gdańsk 2014, s. 268-286.

33 mgnienia szczęścia”. Obraz Rosji w opowiadaniach Ingo Schulze, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska i K. Rutecka, Gdańsk 2014, s. 175-192.

Symbolika przemiany człowieka w zwierzę we współczesnej literaturze rosyjskiej, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t. II, Od hunmanizmu do posthumanizmu, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2014, s. 204-217.