Ligski Konstanty

 

Konstanty Ligski (Лигский Константин Андреевич), (1882–1931), konsul ZSSR w Polsce w latach 1921–1924. Od 1914 roku pracował przy budowie Goetheanum w Dornach. Na przełomie zimy i wiosny 1915 r. po indywidualnych rozmowach z Rudolfem Steinerem został przyjęty do Towarzystwa Antropozoficznego. W tym samym roku pracował nad witrażami Goetheanum w „Szklanym domku” (pracowni witraży) pod kierownictwem Tadeusza Rychtera, współpracując między innymi z małżeństwem Siedleckich. Po wybuchu rewolucji w Rosji opuścił Goetheanum i powrócił do Rosji, gdzie został przyjęty do partii komunistycznej i pracował na rzecz nowego rządu aż do swojej śmierci.

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: Белый А., 1992, Материал к биографии (интимный), публ. Дж. Мальмстад, “Минувшее”, № 6, 8, 9.

 

Słowa kluczowe: Goetheanum, Towarzystwo Antropozoficzne. Dornach