Urszula Patocka-Sigłowy

Urszula Patocka-Sigłowy – adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z zakresu komunikowania politycznego, komunikowania masowego, kształtowania wizerunku polityków. Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Kierownik Pracowni Badań Nad Komunikowaniem Politycznym afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W projekcie Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939  kieruje sekcją szóstą: Adwersarze,  polemiści i sympatycy. Ezoteryzm polski w debacie społecznej