Dawid Trybański (UG)

 


Prof. Tadeusz Cegielski i Dawid Trybański,
Ciążeń 2018

Dawid Trybański, student studiów magisterskich filologii rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek sekcji "polska masoneria ezoteryczna 1890-1939" (kierownik sekcji: prof. Tadeusz Cegielski).

Członek międzysekcyjnego zespołu opracowującego i archiwizującego dokumentację projektową.

Licencjat pt. Масонские мотивы в повести "​Вольный каменщик" Михаила Осоргина (Motywy masońskie w opowieści Wolnomularz Michaiła Osorgina).

W październiku 2019 r. rozpoczął pracę nad rozprawą magisterską na podstawie dokumentów odkrytych w sekcji "polska antropozofia 1890-1939": Польские воспоминания об Александре Михайловиче Поццо: перевод на русский язык, научное оформление текста и попытка реконструкции биографии (Polskie wspomnienia o Aleksandrze Pozzo: przekład na język rosyjski, naukowa edycja tekstu i próba rekonstrukcji biografii). Tytuł magistra - 2021.

 

Publikacje:

1. D. Trybański, Między powieścią a lożą. Edmond Jacquemin jako porte-parole rosyjskiego wolnomularza-emigranta Michaiła Osorgina, „Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów” vol.6(1)/2021, red. nacz. E. Szymczak, s. 101-106, https://tutee.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/vol.61_Artyku%C5%82-n...

2. D. Trybański, Zejście pod ziemię jako element wolnomularskiego wtajemniczenia na podstawie twórczości Michaiła Osorgina, [w:] Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce, (w druku).


Sekcja "Polska masoneria ezoteryczna" pod wodzą prof. Cegielskiego w Ciążeniu, czerwiec 2018:
od lewej: dr Dorota MacKenzie (UW), dr Kinga Okroj (UG), Rafał Gogacz, mgr Katarzyna Rosiak (Artes Liberales),
dr hab. Renata Wieczorek (UW), prof. Tadeusz Cegielski (UW),mgr Dawid Trybański (UG), dr Karolina Maria Hess (UJ), Tadeusz Serwatka (Gnosis)