Batowska Fanny

 

Fanny Batowska, jedna z pierwszych polskich antropozofek z kręgu Jadwigi (Wigi) Siedleckiej, według której Batowska chciała pozostać niezrzeszona w żadnym kole. W rejestrze figuruje z numerem karty 4073, datowanej na 20.07.1914, co wskazuje, że wpisano ją wówczas do Towarzystwa Antropozoficznego (AG) z siedzibą w Dornach w Szwajcarii. W polskich dokumentach antropozoficznych przy jej nazwisku widnieje adnotacja: Paryż. 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Towarzystwo Antropozoficzne (AG), Wiga Siedlecka, Paryż