Anigstein Ludwik

 

Ludwik Anigstein, (ur. 1891 w Warszawie, zm. 1975 w Galveston), polski lekarz, wybitny specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i tropikalnych, szczególnie tyfusu plamistego. Ukończył Uniwersytet w Heidelbergu i Dorpacie, był członkiem komisji malarycznej Ligi Narodów. Po wojnie pracował na Uniwersytecie w Galveston (USA). Był sympatykiem antropozofii. W dokumentach Goetheanum Archiv zachowały się listy na temat korespondencji wysyłanej w 1938 r. przez Anigsteina z Państwowego Zakładu Higieny przy Chocimskiej 24 w Warszawie do Dornach – siedziby Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: list z 3.07.1938 w dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

Słowa kluczowe: polska antropozofia, sympatycy