Wielki trybunał

 

Wielki trybunał, zwierzchni, suwerenny organ sprawiedliwości w dwuinstancyjnym systemie sądowniczym obediencji wolnomularskiej.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie