Wielebny

 

Wielebny, w dawnej (XVIII–pocz. XIX w.) terminologii polskiej przewodniczący, Czcigodny Loży.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie