Urzędnicy (oficerowie) loży

 

Urzędnicy (oficerowie) loży, wybierani na roczną kadencję bracia sprawujący w loży określone funkcje, nie będący jednak Światłami Loży: Mówca, Sekretarz, Sędzia, Ekspert, Mistrz Obrzędów, Skarbnik, Jałmużnik, Odźwierny, Bibliotekarz, Mistrz Harmonii itp. Ich odpowiednikami w wielkiej loży są Wielcy Urzędnicy

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie