Anna Chudzińska-Parkosadze

Anna Chudzińska-Parkosadze, doktor nauk filologicznych, do 2017 roku adiunkt w Zakładzie Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: literatura rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem twórczości M. Bułhakowa, A. Płatonowa, A. Czechowa, L. Andriejewa; gnoza, gnostycyzm, mistyka; związki pomiędzy literaturą a filozofią (hermeneutyka, psychologia głębi K. G. Junga, fenomenologia), działalność gruzińskiej Polonii.

Autorka publikacji książkowych: 

Проекты” Н.Ф. Фёдорова в онтологической поэтике романа Андрея Платонова „Счастливая Москва”, Poznań 2007,

Потаенный диалог, Tbilisi 2007.

Współredaktor, wraz z Jerzym Prokopiukiem, monografii zbiorowej Pod słońcem gnozy (Poznań 2015).