Przysięga

 

Przysięga, uroczyste przyrzeczenie przestrzegania zasad i tajemnic wolnomularstwa składane w końcowej fazie rytuału inicjacji uczniowskiej, jak i podczas inicjacji do dalszych stopni. W lożach wolnomularstwa regularnego przysięga składana jest na Biblię lub inną Księgę Praw (np. Koran, Torę); w lożach wolnomularstwa liberalnego Księgę Praw zastępuje niekiedy książka, której karty są niezadrukowane. Przysięga stanowi warunek konieczny każdej inicjacji; do jej formuły nawiązuje bezpośrednio znak właściwy dla danego stopnia wtajemniczenia.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie