Przyjęcia warunki

 

Przyjęcia warunki, od czasów powołanej w 1717 r. Wielkiej Loży Londynu i opublikowania jej Konstytucji wolnomularzem może być mężczyzna (obecnie także kobieta), osoba pełnoletnia, „wolna i dobrych obyczajów”. Otwarty, uniwersalny charakter masonerii sprawia, że każda epoka i każda społeczność musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest „wolność” oraz kim jest osoba „dobrych obyczajów”? 

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie