Profan

 

Profan, osoba niewtajemniczona, każdy kto nie jest wolnomularzem.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie