Ołtarz ruchomy

 

Ołtarz ruchomy, stół umieszczony przed krzesłem Czcigodnego (Wielebnego); na nim młotek drewniany, szpada, lichtarz trójramienny.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie