Mistrz harmonii

 

Mistrz harmonii, urzędnik loży odpowiedzialny za muzyczną oprawę zebrań rytualnych; odgrywa ważną rolę w masonerii anglosaskiej, w której na wyposażeniu lóż znajdują się fisharmonie wraz z innymi instrumentami muzycznymi.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie