Konstytucje wolnomularskie

 

Konstytucje wolnomularskie, statuty i przepisy uchwalane przez wielką lożę, stanowiące ich „ustawy zasadnicze”, począwszy od opublikowanych w 1723 r. przez Wielką Lożę Londynu tzw. Konstytucji Andersona. Tekst najstarszych polskich statutów wielkiej loży, zat. Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego pod młotkiem Ignacego hr. Potockiego przyjęte i zaprzysiężone w roku 1781, nieodnotowanych w „Bibliografii” Karola Estreichera, odnaleziony został i opublikowany w 2007 r. przez historyka sztuki i masonologa Krzysztofa Załęskiego.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie