Hiram (Hiram-Abif)

 

Hiram (Hiram-Abif), syn wdowy, postać ze Starego Testamentu wspomniana w opisie budowy świątyni jerozolimskiej; wg legendy wolnomularskiej Hiram-Abif miał być wielkim mistrzem kierującym tą budową.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie