Dzieci wdowy

 

Dzieci wdowy, wolnomularze; to symboliczne określenie nawiązuje do Starego Testamentu i zawartego w nim (Księgi Królewskie) opisu budowy Świątyni Salomona przez mistrza Hirama-Abif, „syna wdowy”.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie