Brat straszny (ekspert)

 

Brat straszny (ekspert), urzędnik loży czuwający nad znajomością i przestrzeganiem rytów i obyczajów wolnomularstwa przez braci. W wielkiej loży Wielcy Eksperci „baczą na przestrzeganie przez Lożę starodawnych Rytów Wolnomularskich oraz kontrolują wstępowanie do Zakonu światowych akceptowanych przez Lożę” – czytamy w Konstytucji WLNP z 1931 r.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob.[w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie