Hypnoza [KUTZ]

 

Hypnoza – rodzaj specyficznego snu, charakteryzującego się zanikiem świadomości i pamięci, połączonego z wykonywaniem ruchów automatycznych. Wola osoby uśpionej (medjum) jest podporządkowana woli osoby usypiającej (hypnotyzera).

 

Źródło: Kutz T., 1928, Słownik wyrażeń, używanych w spirytyzmie, [w:] idem, Doświadczenia spirytystyczne: (stoliki wirujące): podręcznik praktyczny do urządzania seansów spirytystycznych, Warszawa, Redakcja „Świt”, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Kutz, spirytyzm, słownik spirytystyczny