Balmena preparat [KUTZ]

 

Balmena preparat – substancja fosforyzująca, świecąca w ciemności po uprzedniem naświetleniu, stosowana często podczas posiedzeń medjumicznych.

 

Źródło: Kutz T., 1928, Słownik wyrażeń, używanych w spirytyzmie, [w:] idem, Doświadczenia spirytystyczne: (stoliki wirujące): podręcznik praktyczny do urządzania seansów spirytystycznych, Warszawa, Redakcja „Świt”, s. 75.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Kutz, spirytyzm, słownik spirytystyczny