"Hypnotyzm i suggestja:.." *w budowie*

 

Hypnotyzm i suggestja: krótkie popularne wskazówki do hypnotyzowania jako też do udzielania poddawek (suggestyj) w celach leczniczych i wychowawczych, (Hypnotyzm i suggestja: krótkie popularne wskazówki do hypnotyzowania jako też do udzielania poddawek (suggestyj) w celach leczniczych i wychowawczych, b. a., Berlin post 1905, nakładem „Przewodnika Zdrowia”, ss.?).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).