Spontaniczne pismo [CHŁOPICKI]

 

Spontaniczne pismo. Pismo bezpośrednie t. j., powstające pod wpływem medyów, na papierze lub w dwóch złożonych tabliczkach, pomiędzy które wkłada się kawałeczek szyferka.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm