Wojciech Blar z Brudzewa [GLEIC]

 

Wojciech Blar z Brudzewa, ur. w r. 1445 w Brudzewie, um. 1497 r. w Krakowie. Profesor akademji krakowskiej, astronom i matema­tyk, nauczyciel Mikołaja Kopernika, zajmował się również astrologją, jak to wynika z pozostałych po nim rękopisów: „Tabulae resolutae astronomicae” i „Commentaria utilissima”, zawierające przepowied­nie pogody, ułożone według reguł astrologicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 87.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic