Władysław z Krakowa [GLEIC]

 

Władysław z Krakowa, słynny na całą Europę astrolog w wieku XV ze swoich kalendarzy astrologicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 87.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic