Wizja [GLEIC]

 

Wizja (łac.), zjawisko duchowego rodzaju, np. w zachwyceniu. Prze­czucie, przedstawiające się we wyjątkowych warunkach, we wyraź­nych lub symbolicznych obrazach; zobacz: Imaginacja.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic