Wampir [GLEIC]

 

Wampir, człowiek zmarły lub istota eteryczna, wysysająca z ludzi żyją­cych krew i siły żywotne dla przedłużenia swego życia, wzgl. u zmar­łego dla przedłużenia życia ciała, złożonego w grobie. Według wie­rzeń ludowych cechami wampira są: brak oznak rozkładu trupa, skóra różowa i miękka, członki giętkie, włosy i paznokcie rosną, obecność krwi w żyłach.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic