Wagnereck Henryk [GLEIC]

 

Wagnereck Henryk, adept alchemji, żył w Bawarji w drugiej połowie XVII wieku. Przeprowadzał udatne transmutacje w Pradze i Bernie Morawskiem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 85.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic