Valla Jerzy [GLEIC]

 

Valla Jerzy, lekarz, astronom i astrolog, żyjący w XV wieku w Wenecji, napisał komentarz do Almagesta oraz dzieła Quadripartitus” Ptolo­meusza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 84.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic