Zofia Krasnopolska-Wesner

Zofia Krasnopolska-Wesner, doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, filolog, historyk literatury rosyjskiej. Wykładowca w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej.

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Historia Sztuki, magisterium 2003) oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (Filologia Rosyjska, magisterium 2003, doktorat 2008, tamże).

Członek naukowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Od 2011 także Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata (zwłaszcza sekcji poświęconej badaniom sztuki rosyjskiej) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Współredaktor serii wydawniczej polskich i rosyjskich historyków sztuki Sztuka Europy Wschodniej (Warszawa-Toruń 2015). Autor licznych artykułów poświęconych modernistycznej idei korespondencji sztuki, literatury oraz muzyki. Szczególne miejsce w szerokich zainteresowaniach badawczych  zajmuje problematyka ezoteryzmu w tym zwłaszcza twórczość artystów polskich i rosyjskich popularyzujących naukę Rudolfa Steinera.

 

Najważniejsze publikacje naukowe poświęcone tematyce ezoteryzmu:

Rosyjscy artyści w Goetheanum [w:] Polscy i Rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 – 1990, Materiały z I Sympozjum Polskich i Rosyjskich historyków sztuki w Toruniu, red. J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski, Warszawa -Toruń 2015 (ISBN 978-83-62737-64-2)

W poszukiwaniu praźródeł. Antyk w twórczości  Leona Baksta,[w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XX i XXI stulecia, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 (ISBN 978 – 83 – 7865 – 023 -2)

Antropozoficzne obrazy Margarity Sabasznikowej, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX stulecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (ISBN 978 – 83- 7326-683-4).

Ezoteryzm w sztuce rosyjskiej Srebrnego Wieku, [w:] Światło i ciemność, t.2, Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, (ISBN 83-7326-388-8 )                

Światło i ciemność w sztuce przełomu XIX i XX wieku, [w:] „Portret” (Olsztyn) 2005,  nr 19.

 

Inne, wybrane publikacje:

 

Gianlorenzo Bernini i Francesco Borromini. Rywalizacja, która zmieniła Wieczne Miasto [w:] Sztuka Włoskiego Baroku. Materiały z I Sesji naukowej, red. M. Skotnicka,  wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2014 (ISBN 978-8364615-12-2)

Artemisia Gentileschi, [w:] Sztuka Włoskiego Baroku. Materiały z I Sesji naukowej, red. M. Skotnicka,  wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2014 (ISBN 978-8364615-12-2)

Rosyjski Eros. Miłość, ciało i seks w malarstwie Srebrnego Wieku, [w:] Sztuka Europy Wschodniej. Polska-Rosja, t. 1,  Sztuka i historia, red.  Jerzy Malinowski , Irina Gavrash, N. Mizerniuk-Rotkiewicz, Warszawa – Toruń 2013 (ISBN 978-83-62737-44-4)

Oblicza perwersji w malarstwie rosyjskim Srebrnego Wieku, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-184-0)

Antiquity in the works of Leon Bakst, [w:] The inspiration from the past in the art. of the 20th and 21st centuries [w:]  Studies on Modern Art, red. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2013 (ISBN 978-8362196-98-2)

Kleopatra Rosyjskich Sezonów (Ida Rubinstein), [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 (ISBN 978-83-7326-557-8)

Rosyjski Paryż. Bohema literacka Srebrnego wieku. [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno – filozoficznych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Opole 2007 (ISSN 1644-4191)

Między sztuką a życiem. Perwersja i symboliści rosyjscy. [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 2007 ( ISBN 978-83-229-2875-2)

Wiedeńska moderna – rosyjski symbolizm. Gustaw Klimt i proza rosyjskich symbolistów, [w:] Wschód  - Zachód. Dialog języków i kultur. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Słupsk 2005, (ISBN  83-7467-121-1)

Między miłością a namiętnością. Motyw erotyzmu w literaturze     rosyjskiej Srebrnego Wieku, [w:] Portret, Olsztyn 2005,  nr 20

Wataha aktów niesfornych, [w:] Portret, Olsztyn 2005, nr 18