Turija [GLEIC]

 

Turija (sans.), „czwarty” stan świadomości, uzyskany po przejściu kolejnem wszystkich „ścieżek”. W tym stanie uczeń staje się „czelad­nikiem”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 84.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic