Trew Abdiasz [GLEIC]

 

Trew Abdiasz (1597–1669), teolog, matematyk i astrolog, przez szereg lat był profesorem matematyki i fizyki w uczelniach niemieckich. Napisał wiele dzieł naukowych, m. i. o astrologji: „Compendium compendiorum astronomiae et astrologiae”, „Astrologia medica quattuor disputationibus comprehens”, „De correctione astrologiae”, „Nucleus astrologiae correctae”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 83.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic