Transfiguracja [GLEIC]

 

Transfiguracja (łac.), zmiana podczas seansu rysów i wyrazu twarzy medjum, koloru włosów i barwy głosu – stosownie do osoby, w jaką medjum się przeobraża.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 83.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic