Tomira Zori [GLEIC]

 

Tomira Zori (pseudonim), Polka, mieszkająca stale w Besarabji (Rumunja), biorąca czynny udział w różnych zrzeszeniach ezoterycz­nych zagranicą i tamże drukująca przeważnie swe prace. Wśród naszych czytelników znana z artykułów w „Wiedzy Duchowej” i „Lotosie”, jak również z prac oddzielnych, jak: „Ukryta Potęga Muzyki” i „Religja Ryszarda Wagnera”. Pozatem tłumaczka dzieł M. Heindel’a i Alice A. Bailey.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic