Tlawatlowie [GLEIC]

 

Tlawatlowie, drugi szczep Atlantów; skolonizowali wyłaniającą się z fal morza Amerykę środkową i południową.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 82.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic