Thomasius Chrystjan [GLEIC]

 

Thomasius Chrystjan (1655–1728) z Lipska, słynny przeciwnik prze­śladowania czarownic, uczony, przeciwnik Kościoła, zwolennik mi­stycznego światopoglądu o istnieniu świata nadzmysłowego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic