Therapeuci [GLEIC]

 

Therapeuci, żydowska szkoła mistyków i uzdrawiaczy w pobliżu Alek­sandrji, uważana niesłusznie za sektę religijną. Filozofja Therapeutów była przypuszczalnie mieszaniną praktyk orfickich, pitagorejskich, esseńskich i kabalistycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic