Thebit (Thabet) ben Korab [GLEIC]

 

Thebit (Thabet) ben Korab (860–901), astronom i astrolog, żyd-przechrzta z Babilonu, napisał: „De significatione planetarum”, „De capite et cauda draconis”, „De motu octavae spherae”, „De imaginibus”, „De magia naturali”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 81.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic