Telewizja [GLEIC]

 

Telewizja (gr.-łac.), metoda przenoszenia na dysk transmisyjny obrazów w celu odtworzenia ich na ekranie oddalonym.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 79.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic