Telepatja [GLEIC]

 

Telepatja (gr.), zdolność odbierania cudzych myśli lub wysyłania swoich komuś, niezależnie od odległości, bez żadnych zmysłowo dostrzegal­nych odznak.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 79.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic