Quintessentia [GLEIC]

 

Quintessentia (łac.), kwintesencja – („pięciokrotne zgęszczenie”) tyle co: kamień mądrości.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 69.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic